MR3020_MF195_TS9

Bộ 3G/4G Internet - Chuyên dùng cho Truyền thanh Internet

750.000₫ (Chưa có VAT)

  1. Mã hàng: MR3020_MF195_TS9
  2. Phân nhóm: Broadcast
  1. Thương hiệu: TP-Link | China
  2. Xuất xứ: Chính hãng
  1. Tình trạng: Còn hàng (210)
  2. Đơn vị: Bộ
Số lượng mua
  1. Ngày đăng: 14/09/2019
  2. Lượt xem: 81
 • Text nội dung muốn hiện chỗ này 01
 • Text nội dung muốn hiện chỗ này 02
 • Text nội dung muốn hiện chỗ này 03
 • Text nội dung muốn hiện chỗ này 04
 • Text nội dung muốn hiện chỗ này 05

Đặc điểm

Datasheet

Download

Thông số kỹ thuật

Thông số 1: Nội dung thông số
Thông số 2: Nội dung thông số
Thông số 3: Nội dung thông số
Thông số 4: Nội dung thông số
Thông số 5: Nội dung thông số
Thông số 6: Nội dung thông số
Thông số 7: Nội dung thông số
Thông số 8: Nội dung thông số
Thông số 9: Nội dung thông số
Thông số 10: Nội dung thông số
Xem thông số kỹ thuật chi tiết

Thống số kỹ thuật chi tiết Bộ 3G/4G Internet - Chuyên dùng cho Truyền thanh Internet

Thông số 1: Nội dung thông số
Thông số 2: Nội dung thông số
Thông số 3: Nội dung thông số
Thông số 4: Nội dung thông số
Thông số 5: Nội dung thông số
Thông số 6: Nội dung thông số
Thông số 7: Nội dung thông số
Thông số 8: Nội dung thông số
Thông số 9: Nội dung thông số
Thông số 10: Nội dung thông số
In Đóng