HDD-O525

ORICO 3.5’’ Hard Drive Mounting Bracket Frame Mobile Rack Holder Tray

500.000₫ (Chưa có VAT)

  1. Mã hàng: HDD-O525
  2. Phân nhóm: IPC - COMPUTERS
  1. Thương hiệu: ADVANTECH Vietnam
  2. Xuất xứ: Chính hãng
  1. Tình trạng: Còn hàng (5)
  2. Đơn vị: Cái
Số lượng mua
  1. Ngày đăng: 12/04/2018
  2. Lượt xem: 281

ORICO 3.5" Hard Drive Mounting Bracket Frame Mobile Rack Holder Tray, for Internal SATA HDD Backplane Enclosure, Fits 5.25-Inch Desktop Computer CD/DVD-ROM Front Bay - Tool-Free, Hot Swap, Stainless Steel.

Đặc điểm

Datasheet

Download

Thông số kỹ thuật

Thông số 1: Nội dung thông số
Thông số 2: Nội dung thông số
Thông số 3: Nội dung thông số
Thông số 4: Nội dung thông số
Thông số 5: Nội dung thông số
Thông số 6: Nội dung thông số
Thông số 7: Nội dung thông số
Thông số 8: Nội dung thông số
Thông số 9: Nội dung thông số
Thông số 10: Nội dung thông số
Xem thông số kỹ thuật chi tiết

Thống số kỹ thuật chi tiết ORICO 3.5’’ Hard Drive Mounting Bracket Frame Mobile Rack Holder Tray

Thông số 1: Nội dung thông số
Thông số 2: Nội dung thông số
Thông số 3: Nội dung thông số
Thông số 4: Nội dung thông số
Thông số 5: Nội dung thông số
Thông số 6: Nội dung thông số
Thông số 7: Nội dung thông số
Thông số 8: Nội dung thông số
Thông số 9: Nội dung thông số
Thông số 10: Nội dung thông số
In Đóng