[Rigol DSA-815TG] Đo tổn thất cáp với máy phân tích quang phổ Rigol DSA-815TG

  • 14/09/2019
  • 154

Lưu ý ứng dụng này bao gồm thực hiện phép đo tổn thất đơn giản trên cáp đồng trục với đầu nối BNC

Yêu cu:
- Hai b chuyn đi loi N sang BNC. Chn b điu hp chuyn đi loi N (đu ni vào / ra trên hu hết các máy phân tích ph) sang loi cáp bn đang kim tra. Cũng lưu ý rng các đu ni cht lượng cao hơn (m bc, chân Beryllium, v.v.) có tui th và đ lp li tt hơn bng nhau.

Hình 1: B chuyn đi loi N sang BNC

- Mt cáp tham chiếu ngn vi các đu ni phù hp vi b điu hp và kim tra cáp ca bn.
- Mt b chuyn đi đ đi gia cáp tham chiếu và kim tra dưới cáp. Th nghim này s s dng đu ni thùng BNC. Lưu ý rng các đu ni cht lượng cao hơn (m bc, chân Beryllium, v.v.) có tui th và đ lp li tt hơn bng nhau.

Hình 2: Bộ nối BNC

- Cách khác, bn có th s dng hai b điu hp mt cáp ngn làm cm tham chiếu đ chun hóa màn hình trước khi thc hin các phép đo cáp. Điu này loi b s cn thiết phi có b chuyn đi cáp-cáp.
- Máy phân tích ph vi các bước ca Trình to theo dõi (TG)
:
1) B
t Spec An và gn b điu hp vào đu ra ca trình to theo dõi (TG) và Đu vào RF.
2) Kết ni cáp tham chiếu vi đu ra TG và RF In.

Hình 3: Đo tham chiếu cáp

3) Điu chnh Span quét cho di tn quan tâm.
4) Điu chnh biên đ đu ra TG và hin th phân tích ph đ xem toàn b du vết.
5) Kích hot TG.

Hình 4: Mt cáp chèn tham chiếu trước khi chun hóa.

6) Bình thường hóa tn tht chèn tham chiếu. V mt toán hc này tr mt tín hiu tham chiếu (được lưu tr t đng) khi tín hiu đu vào.
- Vi Rigol DSA815 Nhn TG> BÌNH THƯỜNG> STOR REF và sau đó Kích hot
chun hóa

Hình 5: Mt cáp chèn tham chiếu sau khi chun hóa.


7) Ngt kết ni cáp tham chiếu khi đu vào RF.

8) Đt b chuyn đi cáp sang cáp (thùng BNC hoc loi khác) và kết ni vi cáp đ kim tra.9) Kết ni kim tra dưới cáp đ kim tra đu vào RF và bt TG.

Hình 6: Kết ni kim tra cáp.


Màn hình hin th các tn tht trong quá trình kim tra cáp cng vi li ca b chuyn đi cáp sang cáp.

Hình 7: Kiểm tra tổn thất cáp.

Bài viết khác