[Rigol DSA-815TG] Hướng dẫn đo độ lệch tần số FM

  • 14/09/2019
  • 183

Việc kiểm tra độ sai lệch tần số FM của máy phát sóng FM là một phép đo quan trọng, quyết định chất lượng máy phát sóng. Đảm bảo độ lệch tần số theo tiêu chuẩn sẽ làm cho hệ thống FM có chất lượng cao, việc thu sóng FM sẽ chính xác và máy phát sóng cũng truyền đi xa hơn.

Máy phân tích ph mc đích chung như sê-ri Rigol DSA có th được s dng đ kim tra đ lch ca tín hiu FM.

Trong ví d này, chúng tôi s đo đ lch FM ca tín hiu FM 10 MHz vi DSA815. Đây là máy phân tích ph 1,5GHz ca Rigol.
Lưu ý: Chúng tôi đang bt đu t cài đt mc đnh ca Nhà máy. Xem Hướng dn s dng cho công c bn đang s dng đ tìm hiu thêm v cách khôi phc mc đnh ca nhà máy.

1. Đt tn s trung tâm ca máy phân tích thành tn s sóng mang ca tín hiu FM.

Nhn FREQ> Bm Center Freg> đt Tn s trung tâm bng cách s dng Nút cun hoc bàn phím

2. Đt Span đ che đi đ lch tn s d kiến ​​ca tín hiu đu vào.

Nhn SPAN> nhn Span> đt bng bánh xe cun hoc bàn phím

3. Đt băng thông đ phân gii (RBW) đ cung cp đ phân gii cn thiết cho th nghim.

Nhn BW / Det> Nhn RBW> được đt bng bánh xe cun hoc bàn phím

4. Kích hot loi du vết th hai là Max Hold. Chúng tôi s đ li du vết 1 (màu vàng) dưới dng loi
Xóa ghi. Điu này s hin th các giá tr đu vào trong thi gian thc ca trc tuyến và du vết 2 (màu tím) s cung cp mt biu đ ca các giá tr ti đa đt được cho tt c các ln quét.

Nhn Trace / P / F> Chn Trace 2> Đt Trace Type thành Max Hold

5. Đ thiết b quét trong mt khong thi gian đ dài đ to mt đường bao hoàn chnh cho đ lch tn s tín hiu đã điu chế.


DSA815 có 10 b phn trên màn hình. Khong trong ví d này là 20kHz. Vì vy, mi phân chia là 2kHz. Trong ví d này, đ lch FM xp x 2kHz.

Bài viết khác