[Rigol DSA-815TG] Lấy tín hiệu DEMO âm thanh từ ngõ ra Headphone

  • 14/09/2019
  • 142

Dưới đây là một số chi tiết bổ sung về dòng máy phân tích phổ DSA-815:

1) Trở kháng đầu ra cho tai nghe là gì? 
• Thông thường khoảng 100 OHM (không được chỉ định) 

2) Công suất đầu ra của tai nghe là gì? 
• Công suất đầu ra 10mW. Nhưng nó không được đảm bảo. 

3) Là tai nghe stereo hay mono? 
• mono 

4) Là âm thanh giải điều chế hay mono? 
• mono 

5) Loại giắc tai nghe nào? 
• 3,5mm
Bài viết khác