[Rigol DSA-815TG] Hướng dẫn lưu thiết lập người dùng hoặc phép đo

  • 14/09/2019
  • 213

Việc lưu các thiết lập dùng riêng cho từng người với từng nhiệm vụ khác nhau khi sử dụng chung thiết bị là vô cùng quan trọng để tận dụng tài nguyên và hiệu quả của máy ”Phân tích phổ DSA-815TG”. Hoặc với nhiều thiết lập các phép đo khác nhau trên cùng một máy, mà mỗi khi sử dụng không cần phải mất thời gian thiết lập lại.

Để lưu thiết lập:  

1) Lắp thẻ USB vào cổng USB trên bảng mặt trước  
 
GHI CHÚ: Định dạng của thanh USB phải là FAT32  
 
2) Bấm BẢO QUẢN> Đặt BROWSER thành TRỰC TIẾP. Bạn có thể nhấn nút bên cạnh nhãn Trình duyệt để chuyển đổi lựa chọn. 
  
 
 
3) Sử dụng bánh xe cuộn để chọn Đĩa di động (E :)  
  
 
4) Thay đổi Loại tệp thành Cài đặt và nhấn mũi tên quay lại để quay lại màn hình lưu trữ  
 
       
 
  
 
5) Bấm Lưu, sử dụng bàn phím để viết tên tệp (Tôi sử dụng số, chúng nhanh hơn) và nhấn OK 

 
 
  
 
Bài viết khác