[DND Center] Máy phân tích phổ Agilent E4403B

 • 14/09/2019
 • 717

Việc đầu tư ”Máy phân tích phổ (phân tích tín hiệu) Agilent E4403B” với Full License cho mảng FM/VHF là quyết tâm rất lớn của toàn bộ Ban lãnh đạo và nhân viện công ty DONGNAMTECH để có công cụ đảm bảo chất lượng MÁY PHÁT SÓNG.

Product Specs:
 • 8590/series programming code compatibility
 • Multiformat RF power measurement suite
 • Four/millisecond RF sweep time
 • ±1.1 dB overall amplitude accuracy
 • Fully synthesized design
 • Large, high/resolution, color VGA display
 • Rugged, weather/resistant package
 • Five/minute warm up
 • Built/in help button
Bài viết khác