[Rigol DSA-815TG] Kết nối Ethernet với DSA

  • 14/09/2019
  • 272

Giao tiếp qua mạng LAN DSA-815TG rất đơn giản. Dưới đây là một số điều cần chú ý khi mới bắt đầu.

1. Đm bo cáp Ethernet được kết ni đúng cách và các b chuyn mch / trung tâm trong mng đang hot đng.
o Đèn LED màu xanh lá cây mt sau ca DSA s hin th ánh sáng rõ khi kết ni được thc hin.
o Đèn LED màu vàng mt sau ca DSA s nhp nháy khi d liu được gi và nhn.

2. DSA mc đnh đ giao tiếp qua USB. Đ đnh cu hình thiết b cho Ethernet, hãy làm theo các bước sau:
o Nhn System> I / O Cài đt> I / O t xa và chuyn sang LAN


• Nhn System đ thoát menu

3. Tìm cu hình LAN và đm bo nó phù hp vi cài đt thiết b ca bn
• Nhn H thng> Cài đt I / O> LAN• Ghi li đa ch IP, Mt n mng con và Cng
• M trình duyt web (Chrome, Internet Explorer, v.v.) và nhp đa ch IP vào thanh đa ch trên cùng.

• Nếu mi th được cu hình đúng, trang web ca DSA s ti

Bài viết khác