[Rigol DSA-815TG] Xuất file, lưu trữ, in nhanh kết quả đo lường với ”Máy phân tích phổ DSA-815TG”

  • 14/09/2019
  • 198

Hướng dẫn xuất file để lưu trữ, làm báo cáo sau khi đo lường.

Máy phân tích ph DSA815 có tính năng in nhanh d s dng s gi mt bn sao thông tin được hin th đến th nh USB được lp vào bng điu khin phía trước. Đnh dng là Bitmap (* .BMP). Dưới đây là hướng dn v cách s dng nó.

1. Thiết lp công c đ nm bt (các) du vết quan tâm. Ngoài ra hãy chc chn đ có các đim đánh du, bng đnh, s đo, vv .. trên màn hình. Toàn b ni dung ca màn hình được sao chép.

2. Lp th nh USB vào bng điu khin phía trước.


GHI CHÚ: Các thanh USB dung lượng nh hơn (<16GB) vi các tp / thư mc ti thiu s ti nhanh hơn.

3. Nhn Biu tượng In nm bên trái màn hình.


4. Mt hp văn bn s xut hin. Bn có th s dng Bàn phím chnh sa trên bng mt trước đ chnh sa tên tp.


LƯU Ý: Phím +/- bt tt t các b ký t tiếng Trung, s và La Mã.


6. Nhn OK đ lưu tp.

Bài viết khác